Jag formger gärna din logotype, annons, event, bokomslag, trycksak och medverkar gärna från idéstart till mål. Jag levererar hemsidor i wordpress, formger och illustrerar böcker och bollar gärna textidéer i sammanhanget. Tillsammans inleder vi arbetet med en briefing för att ringa in dina behov och sedan påbörjas skissarbetet som du tar del av på väg till slutgiltig leverans. Jag har lång erfarenhet, återkommande kunder och mycket idéer!